„Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w liturgiach, nabożeństwach, procesjach i koncertach w naszej Archidiecezji w ramach „Dni w Diecezji”, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży. Będą one przebiegać pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi z udziałem gości z zagranicy i diecezjan według następującego programu: 21.07.2016 r. – czwartek Godz. 10.00 - Katedra: przywitanie grup, zawiązanie wspólnoty, przygotowanie do Eucharystii.   Godz...
w dniu jubileuszu 50 rocznicy Święceń Kapłańskich chcemy w imieniu Duszpasterzy i wszystkich Parafian złozyć księdzu kanonikowi Januaremu naszemu seniorowi najserdeczniejsze życzenia. Ks. Senior Kan. January Żelawski przyjął święcenia kapłańskie 16-06-1966. Od XII 2013 pracuje w naszej parafii. Szanowny Księże kan. January Żelawski, Drogi Jubilacie! W naszej parafii Miłosierdzia Bożego wielkie wydarzenie mamy. Jubileusz Kapłaństwa Księdza Kanonika Januarego Żelawskiego przeżywamy. O zdrowie i...
Tegoroczny Dzień Otwartej Bramy w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie odbędzie się dnia 4 czerwca 2016 r. pod hasłem " Radość Miłości" Program spotkania w Seminarium 10.00 Msza Święta 11.25 Program artystyczny 15.00 Godzina Miłosierdzia...
Wieleby Księże, Prałacie Zygmuncie w dniu  imienin Księdza Prałata życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej, podążania drogą Bożą ku świętości, obfitości łask Bożych od naszego Pana i błogosławieństw na każdy dzień życia. życzą Parafianie Szczęść Boże  ...
W sobotę 23 kwietnia 2016 roku zmarła członkini chóru parafialnego. Pogrzeb ś.p.  Marianny Szcześniak odbył się w środę 27 kwietnia 2016 r. o godz.14:30 koronka do Miłosierdzia Bożego , i Msza Święta  w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie. Polecajmy w modlitwie Miłosierdziu Bożemu ś.p.  Mariannę Szcześniak Redakcja strony parafii pw. Miłosierdzia Bożego pragnie złożyć rodzinie najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy współczucia po śmierci...
11 kwietnia 2016 o godz. 18:30 w salce Św. Cecylii przy dolnym kościele odbędzie się spotkanie ze szczecińską poetką Barbarą Teresą Dominiczak i Księdzem Kanonikiem Januarym Żelawskim twórcą i budowniczym siekierkowskiego Sanktuarium Maryjnego. Efektem współpracy tych osób i Fundacji Wspierania Kultury Noc Poetów jest książka pt. „Siekierki – poemat o forsowaniu Odry”. Kto by zechciał porozmawiać lub otrzymać autograf od tej znanej szczecińskiej poetki...
12345678910...