27 kwietnia 2014 r. - dzień kanonizacji błogosławionych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII to wielki historyczny moment dla wszystkich Polaków. Powszechne przekonanie, że Papież Jan Paweł II jest świętym, wierni wyrażali już podczas Jego pogrzebu w słowach: „Santo subito!” (natychmiast święty!). Jan Paweł II emanował świętością, czyli pięknem swojego człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością - promieniował Chrystusem, gdyż tylko On jest jedynym...
  „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie należy do przeszłości, ale zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie źdźbła zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca sobie równych.” Tak dodaje nam nadziei Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium (276).   Umiłowani.  Zmartwychwstały Chrystus mówi nam z mocą „Oto wszystko czynię nowe” (Ap 21,5)...
Alleluja, Alleluja dziś śpiewajmy! Dziś wesoły dzień nam nastał, to dziś Chrystus Zmartwychwstał! Radujmy się wszysci, patrzmy z ufnością w przyszłość. Niech wam Chrystus zsyła same łaski, niech was szczęście nigdy nie opuszcza! Z darem modlitwy ksiądz proboszcz Zygmunt Zawitkowski oraz księża pełniący posługę w parafii Miłosierdzia Bożego...
Wielka Sobota- dzień najwyzszego stopnia wiary Kościoła. Tylko wiara może dać nam nadzieję i wewnętrzny pokój w oczekiwaniu na spełnienie obietnic Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej otwiera okres wielkanocnej radości. Misterium paschalne to klucz do naszego życia. W Poniedziałek Wielkanocny Chrystus przychodzi do tych, którzy wątpią, aby umocnić ich w wierze. Bóg przychodzi i otacza nas Swoją opiekuńczą mocą, wystarczy się tylko Jemu powierzyć. To Chrystus w nas Zwycięża...
Zasłoniety Najświętszy Sakrament i cisza w kościele - czas na wejście w nową przestrzeń której nasz ludzki język nie jest w stanie wyrazić. Przestrzeń, w której działa Duch Św. to on nas krztałtuje i prowadzi do Ojca. Wielki Piątek to czaas uwielbienia Chrystusa Arcykapłana i Króla, który mógł objawić się w chwale, a objawił się w heroicznym trudzie i cierpieniu   ...
Msza Wieczerzy Pańskiej - uczta pożegnalna, podczas której przeżywamy radość łamania chleba, wprowadza nas o zachodzie słońca w tajemnice Męki Chrystusa. Zapadający mrok i cisza sprzyjają zatrzymaniu się w pędzie codziennego życia, pozwalają na skupienie się na Chrystusie, pomagają odnajdować nasze relacje z Bogiem. Wdzięczni za Dar Eucharystii życzymy Wam drodzy Kapłani aby Duch Święty obdarzył Was mądrością w głoszeniu Słowa Bożego, Chrystus napełnił Wasze serca miłością, a Bóg Ojciec...
12345678910...