Ks. kan. Zygmunt Zawitkowski Prepozytem Stargardzkiej Kapituły Kolegiackiej (2012-11-03 12:28:01)

Stargardzka Kapituła Kolegiacka powiększyła swoje grono o 22 nowych kanoników, których uroczyście wprowadził do grona kolegiackiego Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Podczas obrzędu "instalacji", który odbył się 27 października 2012 r., wszyscy nowi kanonicy otrzymali dystynktorium - znak przynależności do kapituły.

Nowymi kanonikami honorowymi zostali ustanowieni:

1. Ks. Bochnak Krzysztof
2. Ks. Cichy Jan
3. Ks. Depta Jan
4. Ks. Dobrosz Jarosław
5. Ks. Dutko Roman
6. Ks. Gałas Piotr
7. Ks. Gębicki Mirosław
8. Ks. Harasimiak Grzegorz
9. Ks. Jackowski Władysław
10. Ks. Kasprzak Tadeusz
11. Ks. Koch Zdzisław
12. Ks. Kozieł Piotr
13. Ks. Kruczyński Jan
14. Ks. Maciążek Marek
15. Ks. Marczak Henryk
16. Ks. Przybysz Bogdan
17. ks. Przybył Bogdan
18. Ks. Rostkowski Roman
19. Ks. Sofianowicz Wawrzyniec
20. Ks. Stawarz Ignacy
22. Ks. Śniegowski Jan
22. Ks. Ziemiński Czesław

Do grona kanoników gremialnych zostali właczeni dotychczasowi kanonicy honorowi - ks. kan. Jan Zapartek oraz ks. kan. Bogdan Schmidt. Prepozytem Stargardzkiej Kapituły Kolegiackiej został mianowany ks. kan. Zygmunt Zawitkowski, który jednocześnie otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości (prałata). Kustoszem Kapituły został wybrany ks. kan. Jan Żyła.

 

Nowi Stargardzcy Kanonicy

Kolegiata NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim to jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego i jedna z najznakomitszych świątyń gotyckich w zlewisku Morza Bałtyckiego. Dumnie górujący nad miastem kościół swą historią sięga roku 1242, a pełny rozwój uzyskał w latach po 1388 roku, gdy nad jej rozbudową czuwał słynny pomorski projektant i architekt Henryk Brunsberg. Powojenne lata to trud odbudowy i przywracania do świetności tego niezwykłego miejsca. Ważną rolę w duchowej historii Kolegiaty Mariackiej odgrywa także ustanowiona 1 lipca 1995 roku Stargardzka Kapituła Kolegiacka.

Z historycznego punktu widzenia dąży się do tego, by każda kapituła miała 12 kanoników gremialnych i tyluż lub nieco więcej kanoników honorowych, których zadaniem jest przede wszystkim „sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim oraz przyczynianie się do uświetniania życia liturgicznego Kościoła, zachowania przepisów liturgicznych i gorliwego uczestnictwa w nich wiernych”. W statucie kapituł oprócz tego fundamentalnego posłannictwa wyliczyć należy także inne zadania: wcielanie w życie ducha Soboru Watykańskiego II i nauczania papieskiego, umacnianie wiary i polskości w tej części archidiecezji, budzenie świadomości dziedzictwa historycznego i roli Kościoła katolickiego na tym terenie. Kapitule zalecana jest także odpowiedzialna kontynuacja dzieła św. Ottona z Bambergu przez duszpasterstwo służące nowej ewangelizacji. Dzieło to winno być wypełniane poprzez wspólne modlitwy, uroczyste sprawowanie świąt w czasie roku liturgicznego, które związane są z kultem św. Ottona. Pragnąc uzupełnić skład Kapituły w Stargardzie, abp Andrzej Dzięga do grona kanoników gremialnych włączył dotychczasowych kanoników honorowych - ks. Jana Zapartka oraz ks. Bogdana Schmidta. Prepozytem Stargardzkiej Kapituły Kolegiackiej został mianowany ks. kan. Zygmunt Zawitkowski, który jednocześnie otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, natomiast ks. Jan Żyła został wybrany kustoszem kapituły.

Uroczysta instalacja nowych kanoników odbyła się w sobotę 27 października 2012 r. w stargardzkiej kolegiacie. Przewodniczył jej ks. abp Andrzej Dzięga w asyście dotychczasowych kanoników gremialnych. Podczas uroczystego obrzędu nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności kościołowi, co udokumentowali dotknięciem Biblii i złożeniem odpowiedniego podpisu. Następnie Ks. Arcybiskup wręczył wszystkim nowym kanonikom dystynktorium (symbol jedności z kapitułą kolegiacką) oraz biret kanonicki. Ukoronowaniem podniosłej uroczystości w Stargardzie była koncelebrowana Eucharystia odprawiona pod przewodnictwem ks. abp. Andrzeja Dzięgi razem z całą Kapitułą Kolegiacką.

ks. kan. Robert Gołębiowski