UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (2020-06-11 21:38:13)

W czwartek 11 czerwca 2020 r. przypadała Uroczystość Bożego Ciała.Tradycyjnie po Mszy św. o godzinie 9:30 wyruszyła procesja ulicami naszej parafii. Procesja przeszła ul. Ułanów Jazłowieckich, 9 - go Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, Szczecińską, osiedlową, na teren przykościelny.

Biała Hostia Najświętszego Sakramentu była niesiona przez kapłanów, by Chrystus mógł odwiedzić wszystkich. Szczególnie tych, którzy przyjść do kościoła nie mogą, ale również do tych, którzy odeszli od Boga.

Naszą modlitwą i świadectwem ukazaliśmy nasz najcenniejszy Skarb. Wszechobecna zaś biel sukienek, alb, komeż, kwiatów, obrusów wskazywała jak piękna jest dusza człowieka gdy spotka się z Bogiem.

Niech pokój, który otrzymujemy przez pośrednictwo Chrystusa w nas mieszka a radość niech rozszerza się w naszej parafii, rodzinach i w codziennych obowiązkach.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.Amen

zapraszamy do galerii , galeria druga