DAR CHLEBABłogosławimy Cię Panie
Za dar chleba czarnego
Który stał się pokarmem
Człowieka głodnego

W codziennym trudzie rąk
Za przyzwoleniem Twoim
Zebraliśmy z pola plony
Dla siebie i dzieci swoich

W pięknym dniu dożynkowym
Składamy Ci wieniec Panie
I bochen czarnego chleba
W to nasze świętowanie

Dziękując za obfite dary
Które nam przymnożyłeś
Za troskę o człowieka
Któremu ziemię stworzyłeś

Na niej rodzi się ziarno
W podzięce kłos szemrze pacierze
Na polach dzwoni cisza
Łany się korzą w pokorze

Maria