Rys historyczny

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem modlitewnym, ekspijacyjno-pokutnym, które ma na celu: Cześć, Miłość, Wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi. Jego powstanie było odpowiedzią gorących i kochających Pana Jezusa, serc, które starały się zadość uczynić skargom jakie Boski Odkupiciel w 1675 r., przekazał w prywatnych objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque - francuskiej zakonnicy w klasztorze ss. Wizytek w Paray-le-Moniale. "Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a w zamian odbiera obojętność, niewdzięczność i wzgardę".

Wyjątkowość tego objawienia polegała na tym, że Pan Jezus domagał się kultu publicznego oraz wprowadzenia osobnego święta ku czci swego Serca. Przez blisko dwa wieki kult Bożego Serca rozwijał się i realizował w różnych formach pobożności i w wielu krajach Europy.

Dopiero 13 marca 1863 roku w klasztorze Sióstr Nawiedzenia (Wizytek), w Bourg, we Francji powstaje Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, po długich staraniach i wielkim zaangażowaniu jej założycielki s. Marii od Najświętszego Serca - w życiu świeckim Konstancji Bernaud.

S. Maria z całą uległością i ogromną miłością poświęciła się szerzeniu kultu Najświętszego Serca nie tylko we Francji, ale w Europie i w świecie. Opracowała statut i cały program kultu wyrażający się w trzech najistotniejszych zagadnieniach: Cześć, Miłość i Wynagrodzenie. Podejmowała w tej sprawie wiele starań najpierw u władz zakonnych, u Biskupa Diecezjalnego, a także u Stolicy Apostolskiej. Mimo wielu ogromnych trudności na jakie napotykała, miała też bardzo wiele osób Jej życzliwych, tak zakonnych jak i świeckich, które ją w tym Dziele wspomagały.

W rok po założeniu Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa uzyskała aprobatę papieża Piusa XI, który nazwał się pierwszym członkiem Straży Honorowej, a także aprobatę trzydziestu biskupów Francji i innych krajów Europy. Ponad 110 klasztorów przystąpiło do Dzieła, a w dwunastu krajach Europy rozpowszechniło się ono wśród wiernych świeckich, m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Belgii, Szwajcarii i Grecji. Aktualnie Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa istnieje w 15 krajach Europy, 12 krajach Afryki, 12 krajach obu Ameryk i 6 krajach Azji.

W Polsce Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało kanonicznie założone przez bpa Antoniego Gałeckiego przy Kościele ss. Wizytek w Krakowie, w 1869 roku, a dekretem nuncjusza Achillesa Rattiego podniesiono je do godności Arcybractwa dla całej Polski w 1919 roku i tak jest do dnia dzisiejszego.