Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej jest częścią Akcji Katolickiej, którą zatwierdzono na krajowym zjeździe AK w Krakowie w 1934 r. Grupa młodzieżowa przy naszej parafii rozpoczęła działalność w 2010 roku. Zaangażowanych jest 20 osób. Zapraszamy na spotkania w każdy wtorek o godzinie 19.00. Opiekunem grupy jest Ks. Tomasz Gruszto

Rys historyczny
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej było częścią składową Akcji Katolickiej, którą zatwierdzono na krajowym zjeździe AK w Krakowie w 1934 r. Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie