Prośby i podziękowania do Miłosierdzia Bożego
Jezu proszę o to, aby moje dzieci przestrzegały przykazań kościelnych, Jezu ufam Tobie!
Jezu Miłosierny polecam Tobie duszę ŚP. Sławomira Pajora Prezydenta Stargardu.Jezu,ufam Tobie!
Jezu Miłosierny dziękuje Ci za wszystko co mi dajesz każdego dnia,dziękuje za to że Jesteś w moim sercu.Wzmacniaj mnie i moją rodzinę w wierze i miej nas w swojej opiece.Jezu,ufam Tobie!
W intencji pomocy w pomyślne rozwiązanie wszystkich Eryka kłopotów. O wytrzymałość zdrowotną i psychiczną. O pomoc finansową i dobrą prace. O powrót Aduni i Kasi do Eryka . Jezu,ufam Tobie!
Jezu Miłosierny proszę o dar zdrowia dla Jana Ignaś. Jezu,ufam Tobie!
Jezu Miłosierny proszę o dobrą stałą pracę w miejscu zgodnym z wolą Bożą. Jezu,ufam Tobie!
Matko Boża wypraszaj naszej rodzinie błogosławieństwo Pana Boga, przebaczenie grzechów i zdrowie. Jezu,ufam Tobie!
Jezu Kochany dziękuje Ci za wszystko co dla mnie robisz. Nie należy tylko prosić a dziękować również. Proszę skrusz tą "Krainę Lodu" która pojawiła się w sercu Mariusza. Błagam rozpal w jego sercu Płomień Miłości, który zgasł. Błagam rozpromień moje serce. Proszę odsuń od niego złe emocje, które biorą górę przez szatana. Odsuń proszę od niego zło, nienawiść i szatana by było między nami jak niedawno miło, czule i wyrozumiale. Jezu ufam Tobie!
Jezu Miłosierny polecam Tobie Grażynę i Jerzego w dniu 28 rocznicy ślubu prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo dar zdrowia i opiekę Świętej Rodziny na dalsza lata wspólnej ich drogi oraz opiekę Świętego Patrona. Jezu,ufam Tobie!
Jezu Miłosierny proszę Ciebie abyś miał mnie i moja rodzinę w opiece dopomagał i strzegł nas. Jezu, ufam Tobie!
Jezu Miłosierny proszę daj mi zdrowie siły i przetrwać trudności proszę pomóż mi bądź zawsze przy mnie wspieraj mnie dziękuje z całego serca. Jezu, ufam Tobie!
Jezu Miłosierny, proszę o spokój, cierpliwość, pokorę. Błagam Boże oddal ode mnie moje lęki,obawy, wieczny niepokój, niezadowolenie, złości. Boże ulecz mnie, chcę aby w mym sercu zapanowała radość. Któż jak Bóg. Boże Wszechmogący ulecz, uwolnij i daj szanse na lepsze życie. Jezu, ufam Tobie!
Błagam o łaskę: o pracę, która da mi radość i pozwoli uwierzyć, że istnieją dobrzy współpracownicy. Boże niech w mym sercu znów zapanuje radość.Matko Boża módl się za mnie w tym trudnym czasie i pozwól mi wyjść z kryzysu zawodowego. Jezu,ufam Tobie!
Błagam Dobrego Boga, aby obdarzył mnie i mojego męża propozycjami pracy zarobkowej. Jezu zmiłuj się nad nami, błagam o łaskę spokojnej pracy,która da nam radość.Boże dopomóż, postaw na naszej drodze życzliwych ludzi i dobrych współpracowników.Jezu ulecz nasze życie, Jezu miej Miłosierdzie dla mojej rodziny.Pozwól nam godnie żyć.Dopomóż nam wyjść z kryzysu zawodowego.Jezu,ufam Tobie!
Pozwól mi Jezu dobrze wychować moje dziecko.Pragnę, aby Bóg obdarzył mnie mądrością i cierpliwością przy trudzie wychowywania mojej córki.Dopomóż, zaopiekuj się moim dzieckiem, mną i moją rodziną i broń Nas od przed atakami złego ducha. Strzeż moją pociechę od nieprzyjaciół oraz od wszelkich niebezpieczeństw dzisiejszych czasów.Jezu,ufam Tobie!
Jezu Miłosierny proszę o dar zdrowia Bożego błogosławieństwa oraz opieki świętego patrona dla Ks. Seniora Kan. Januarego w dniu urodzin.Jezu, ufam Tobie!
Jezu Miłosierny proszę Ciebie o dar zdrowia dla mamy, taty i babci miej ich w swojej opiece. Jezu,ufam Tobie
Panie Jezu proszę Ciebie o To aby udało mi się szybko znalazł inną prace i aby moje problemy związane z tym się poukładały i abym mógł jak najprędzej spłacić swoje długi. Jezu, ufam Tobie!
Jezu Miłosierny za Twoim wstawiennictwem proszę o radość życia wiecznego dla naszego Przyjaciela Ks. Piotra Gronostaja.Jezu, ufam Tobie!
Jezu Chryste błagam Ciebie i proszę o przemianę życia dla bardzo bliskiej mi osoby aby postanowienia, które podjął nie były tylko słowami, których nie przestrzega ale aby postępował według tego co założył i udało mu się zerwać z tym złym nawykiem. Jezu, ufam Tobie!
Proszę Ciebie Jezu o dar Twojego błogosławieństwa dla mojego taty oraz aby zrozumiał jaką przykrość wyrządza swojej rodzinie takim zachowaniem i aby zmienił swoje postępowanie i aby było jak dawniej. Jezu,ufam Tobie!
Proszę o dar spokojnej pracy oraz aby moje lęki i obawy nie utrudniały mi wykonywania zadań zawodowych. Postaw na mojej drodze dobrych ludzi i życzliwych współpracowników.Jezu uchroń mnie od mobbingu w zakł.pracy.Proszę o poprawę atmosfery w pracy. Tobie polecam moje trudne sprawy zawodowe.Jezu,ufam Tobie!
Proszę o łaskę zdrowia dla mojej koleżanki Patrycji. Boże obdarz ją zdrowiem duszy i ciała. Postaw Boże na jej drodze dobrych lekarzy, którzy pomogą jej uzyskać sprawność i wrócić do zdrowia. Pomóż jej Matko Boża w tym trudny w czasie, oczekiwania na wyniki i diagnozę. Jezu,ufam Tobie!
Jezu,Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym.Spójrz z miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski, o którą Cię z ufnością proszę: o dar spokojnej pracy, która da mi radość i pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji zawodowej.Błagam, pomóż mi wyjść z kryzysu zawodowego. Jezu,ufam Tobie!
BOŻE MIŁOSIERNY, W TRÓJCY JEDYNY PRAWDZIWY, JEZU CHRYSTE, DUCHU ŚWIĘTY,MATKO BOSKA UKOCHANA: Zmiłujcie się nad nami grzesznymi, nad biednymi, samotnymi, chorymi,psychicznie chorymi,miej w opiece moją rodzinę i mnie,błagam o zdrowie psychiczne dla mnie Niechaj nikt nie płacze przeze mnie.Jezu,ufam Tobie!
Jezu Cudowny ośmielam Cię błagać otocz płaszczem swoim syna Piotra, obdarz go łaską poznania odpowiedniej dziewczyny. Jezu,ufam Tobie!
Jezu daj dary Ducha Św synowi żeby zaczął myśleć i inaczej żyć i siłę do zerwania z nałogami błagam. Jezu,ufam Tobie!
Miłosierny Jezu uratuj małżeństwo i rodzinę syna Dariusza oddal od niego kobietę mężatkę a od synowej znajomego i od nowa połącz małżonków proszę pomóż im bo giną. Jezu,ufam Tobie!
Proszę o modlitwę za zmarłego tatę mojej koleżanki Lilianny (pogrzeb 05.01.2017r): Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Czuwaj Jezu by ten czas żałoby i smutku po utracie ważnej osoby w życiu Lili i jej rodziny nie był czasem płaczu i łez. Proszę przytul wraz z Matką Twoją Maryją Lile i jej rodzinę do swojego serca, które zawsze pocieszy. GOSIA. Jezu,ufam Tobie!
Panie Jezu Miłosierny proszę połącz na nowo i uzdrów małżeństwo Agnieszki i Michała, mimo, iż zostało rozwiązane przez Sąd cywilny. Proszę, by miłość, która nas połączyła przed laty odrodziła się w nas na nowo, byśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze małżeństwo.Jezu,ufam Tobie!
12345678910...