PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pod wezwaniem

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

w Stargardzie 

 

ul. Ułanów Jazłowieckich 3
73 - 110 Stargard 

milosierdzie.stargard@gmail.com

PLEBANIA - 697 - 407 - 462

BIURO PARAFIALNE - 697 - 407 - 791  ( w godzinach funkcjonowania biura )   

 

 

Biuro parafialne czynne:

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 11.00

poniedziałek, środa: 15.30 - 17.30

piątek: 15.30 - 17.00

 

Konto parafialne:

47 - 1240 - 3901 - 1111 - 0000 - 4216 - 6067

Bank PKO S.A.

 

 

Ważniejsze adresy i telefony : 

 

 

CARITAS

 

  Centrum Socjalne Caritas: 

71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 24, tel. 091-421-49-21 

- Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dal bezdomnych mężczyzn 

- Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla bezdomnych kobiet

   

  Noclegownia dla Mężczyzn im. Matki Teresy z Kalkuty: 

71-631 Szczecin, ul. Racibora 62, tel. 091-453-93-50 

- Dom stałego pobytu dla trudnej i ubogiej młodziżey z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych.

   

  Ognisko Św. Brata Alberta: 

71-455 Szczecin, ul. Las Arkoński 1, tel. 091-453-67-60 

- świetlica z dożywianiem dla dzieci 

- noclegownia dla mężczyzn 

- noclegownia dla kobiet 

- magazyn odzieży

   

  Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy: 

73-102 Stargard, Witkowo II nr 42, tel. 091-576-22-55

   

  Środowiskowe Koło Pomocy Osobom Upośledzonym: 

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 1/a, tel. 091-487-80-58 

- introligatornia - zajęcia rehalibitacyjne

   

  Punkty wydawania żywności przez Parafialne Zespoły Caritas: 

- Par. Najświętszego Zbawiciela, 71-437 Szcz, ul. Barnima 22/a tel. 091-422-15-95 

- Par. Niepokalanego Serca NMP, 71-834 Szcz-Stołczyn, ul. Kościelna 4 

- Par. św. Rodziny, Szczecin, ul. Kr. Korony Polskiej 28 

- Par. św. Józefa, 70-115 Szczecin, ul. Połabska 1, tel. 091-48-20-532 

- Par. św. Katarzyny, Goleniów, ul. Jana Pawła II 25

   

  Świetlice zajęć pozalekcyjnych: 

- 71-437 Szczecin, ul. Barnima 22/a, tel. 091-422-15-95 (przy par. Najśw. Zbawiciela) 

- 74-133 Mieszkowice, ul. Żymierskiego 13, tel. 091-41-45-015 

- 74-400 Dębno, ul. Puławskiego 22, 095-760-28-85 

- 74-133 Mieszkowice-Zielino, tel. 091-41-45-133

   

Domy Samotnej Matki

   

  Karwowo 12 , 72-001 Kołbaskowo, tel. 091-311-77-70

   

  Poczernin 17 , 73-110 Stargard , tel. 091-561-24071

   

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

   

  Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy 

71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 45, tel/fax 091-442-50-85 

Czynny: 

poniedziałki i czwartki: 17 00 -19 00 

wtorek: 10 00 -14 00 

sobota: 15 00 -17 00

   

  Ośrodek Promocji i Wspierania Rodziny 

70-362 Szczecin, Al. Piastów 74/10, tel./fax 091-488-00-10 

Sekretariat: 11 00 -16 00 (pn-pt) 

Dyżury specjalistów: 16 00 -20 00 (pn-pt) 

- Szkoła dla Narzeczonych 

- Szkoła dla Małżonków 

- Szkoła dla Rodziców 

- Szkoła Rodzenia 

- Poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, prawne 

- terapia indywidualna i rodzinna 

- profilaktyka uzależnień 

- grupy wsparcia 

- szkolenia

   

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Szczecin - Dąbie, ul. Gryfińska 151, tel. 091-460-08-05

   

Hospicjum Stacjonarne Gościniec Kr. Apostołów

   

  71-740 Szczecin, ul. Pokoju 77 

tel. 091-428-25-09/25, 421-50-00, fax. 091-428-25-08

   

Hospicjum Domowe Św. Jana Ewangelisty

   

  70-205 Szczecin, ul. Św. Ducha 9, 

tel. 091-428-25-09, tel./fax 091-433-62-67

   

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

   

  091-488-83-55 

Codziennie (oprócz sobót i niedziel) od godz. 12 00 -20 00 , dyżurują przy nim terapeuci, można tu anonimowo uzyskać poradę z zakresu: wiedzy o narkotykach, jak rozpoznać pierwsze symptomy uzależnienia, jakie są objawy i konsekwencje zażywania środków zmieniających świadomość, gdzie szukać pomocy, jak pomóc dziecku uzależnionemu. Telefon dla rodziców, członków rodziny oraz młodzieży.

   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

   

  Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu 

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7, tel. 091-455-83-43

 

 

GRONO REDAKTORÓW

 

 

Czytelnia

Justyna (yellowsik@gmail.com)

Dagmara (daga.s25@wp.pl)

 

Komunikaty i Listy

Bartosz (bartekpiasek@gmail.com)

 

Sonda

Bartosz (bartekpiasek@gmail.com)

 

Śpiewnik

Justyna

 Foto

 Adam Socik( Adam_Socik@post.pl)