MSZE ŚW. INICJACYJNE Przygotowanie do I KOMUNII ŚW. 2022 / 2023

Poświęcenie Różańców - 09.10.2022

SP 11 godz. 15:00

SP 7 godz. 11:00

SP 2 godz. 11:00

Poświęcenie Książeczek - 13.11.2022

SP 11 godz. 11:00

SP 7 godz. 15:00

SP 2 godz. 15:00

Poświęcenie Medalika

podczas Rorat dziecięcych o godz. 17:00 wg ustalonego planu

Wręczenie Pisma Świętego - 12.03.2023

SP 11 godz. 12:30

SP 7 godz. 11:00

SP 2 godz. 11:00

Odnowienie przyrzeczeń CHRZTU - 05.02.2023

SP 11 godz. 11:00

SP 7 godz. 12:30

SP 2 godz. 12:30

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA SP 2

godz.

I KOMUNIA ŚWIĘTA SP 2

godz.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA SP 7

o godz.

I KOMUNIA ŚWIĘTA SP 7

godz.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA SP 11

od godz.

I KOMUNIA ŚWIĘTA SP 11

godz.