Ks. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski Proboszcz Parafii Dziekan

Jest z nami od 31 lat!

Dekretem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko - Kamieńakiego został ustanowiony kustoszem. 

Moderator i Ojciec całej Parafialnej Rodziny Miłosierdzia Bożego.

Odpowiedzialny szafarz sakramentów - katecheta dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opiekun wspólnot: Arcybractwa Straży Honorowej NSPJŻywego Różańca, Grupy Synodalnej, Rodziny Radia Maryja.

Prowadzi katechezę młodzieży kl. VIII oraz młodzieży ponadgimnazjalnej i pracujacej przed bierzmowaniem.

Niestrudzony i wierny świadek kratek konfesjonału - tronu

Ks. wikariusz mgr Tomasz Gruszto
Ks. wikariusz mgr lic. Marek Gajowiecki
Ks. pomoc duszpasterska Krzysztof Brożyna

Jest z nami od roku

KATECHECI POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFII:

 

Duszpasterze pracujący w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie 

 

PROBOSZCZOWIE

L.p. Nazwisko i imię mianowany odwołany
1.

Administrator śp. ks. kan. Mieczysław Tłamacz

(+ 7 II 2007)

31.12.1986 01.08.1989
2. ks. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski 01.08.1989

 
 
       

WIKARIUSZE i POMOC DUSZPASTERSKA

L.p. Nazwisko i imię mianowany odwołany
1. ks.  kan. Adam Komisarczyk 03.07.1989 31.08.1993
2. ks. Marek Romańczuk 01.08.1989 16.07.1990
3. ks. Dariusz Grygowski 03.07.1989 30.06.1994
4. ks. Jacek Mankielewicz  16.07.1990  21.12.1991
5. ks. kan. Andrzej Galant
01.07.1991
01.07.1995
6. śp. ks. Mariusz Dobrowolski (+ 18 I 2011)
01.07.1992
01.07.1993
7. ks.  kan. Marian Nohanowicz
01.07.1993 26.04.1997
8. ks. Andrzej Rasiński
01.09.1993 28.07.1997
9. ks. Wojciech Lassota
30.06.1994 28.06.1996
10. ks. Roman Kuchmistrz
01.07.1995 01.10.1996
11. ks.  kan. Józef Dudek
01.07.1995 14.01.1999
12. ks.  kan. Andrzej Stolarski
28.06.1996 25.08.2000
13. ks. Adam Auguściak
01.10.1996 01.07.1997
14. ks. Jerzy Tyrpa
01.07.1997 ?
15. ks. Jacek Skowroński
01.07.1997  01.07.1999 
16. ks. Zbigniew Andrzejewski TChr.
01.09.1997  27.06.1998
17. ks. dr Grzegorz Jankowiak
01.07.1998  28.08.1999
18. ks.  kan.  dr Wojciech Zimny
01.07.1999  01.07.2000 
19. ks.  kan. Maciej Szmuc
01.07.1999  25.08.2001 
20. ks. Piotr Kulec
14.07.2000  25.08.2001 
21. ks. Artur Czerwiński
25.08.2000  01.09.2006 
22. ks. Robert Grabowski
23.06.2001 25.08.2001
23. śp. ks. Wojtek Manelski (+16 IX 2009)
23.06.2001  21.06.2003
24. ks. Robert Gnych
25.08.2001  25.08.2005 
25. ks. Paweł Malinowski
26.05.2002 24.06.2002
26. ks. dr Artur Pestka
21.06.2003 24.06.2004
27. ks. Janusz Ardowski
01.08.2003 30.09 2006 
28. ks. Tomasz Worobec
25.08.2005  25.08.2008 
29. ks. Łukasz Urbaniak 25.08.2006 01.01.2016
30. ks. Mariusz Dernoga 25.08.2006   13.08.2007
31. ks. dr Przemysław Pokorski
05.09.2007  25.08.2009
32. ks. Tomasz Kuryłowicz
25.08.2008 25.08.2009
33. śp. ks. Piotr Gronostaj (+ 24 VIII 2016)
25.08.2009 25.08.2010
34. ks. Paweł Nowotarski
25.08.2009  21.08.2011
35. ks. Krzysztof Pawlik
25.08.2010 28.02.2011 
36.
ks. Waldemar Sadowski
 22.08.2011 24.08.2013
37.
ks. Marek Halec
22.08.2011
25.08.2012
38. ks. Krzysztof Pustelnik  24.08.2013 01.07.2014 
39. ks. kan. January Żelawski  10.12.2013 01.09.2018 
40. ks.  kan. Sławomir Kokorzycki  31.01.2014 26.06.2017
41. ks. Mirosław Pluskota 19.05.2014   01.12.2014
42. ks. Emil Piotrowicz 01.12.2014 
43.
ks. Marcin Kózka
 01.01.2016 24.08.2019
44. ks. Tomasz Gruszto 26.08.2017 
45. ks. Paweł Grędziak 26.08.2017  01.09.2019 
46. ks. Marek Gajowiecki 24.08.2019   
47.  ks. Krzysztof Brożyna   24.08.2019