Zadwórze - lekcja historii

Pod Zadwórzem - opowiadanie Zofii Kossak-Szczuckiej